About

About


مقدمه
لیگ بین‌المللی مبارزه با صرع (ILAE: International league against epilepsy)   انجمن علمي جهاني است که با گرد هم اوردن افرادي كه در زمينه های درمانی و پژوهشی بيماري صرع فعالیت دارندتلاش ميكند که با ارتقا دانش علمى و آموزش بهتر سطح خدمات درماني و پژوهشي كشورهاي عضو این لیگ را در همه نقاط دنیا رابالا ببرد. ILAE علاوه بر ارتباط رسمي با سازمان بهداشت جهاني WHOبا انجمنهاي NGO صرع سراسر جهان که تحت عنوان IBE فعالیت می‌کنند همکاری تنگاتنگ دارد.در راستاي تحقق این اهداف ، ILAE ژورنالهای مهم در زمینه صرع ازجمله Epilepsia, Epilepsia open, Epileptic disorders   منتشر مي كند .همچنين به طور منظم كنگره هاى صرع از جمله كنگره سالانه صرع منطقه ای ، كنگره سالانه كشوري و كنگره دوسالانه بين المللي با همكاري IBE برگزار می‌کند .

‏‎در حال حاضر بيش از ١٠٠ كشور دنيا و ١٥٠٠٠ عضو با اين انجمن همكاري دارند. طی سال‌های گذشته علی رغم تلاشهائی که برای راه اندازی  شاخه ایرانی لیگ مبارزه با صرع در ایران شده بود این مهم محقق نشده بود .در نهایت در تاريخ٩٥/٢/٢٣ جلسه اى باحضور اساتيد محترم دكتر پاكدامن و دكتر غفارپور وآقاى دكتر قراگزلو رياست انجمن صرع ايران برگزارگرديد ، مقرر شد كه اساتيد محترم آقايان دكتر مهورى ، بهرامى ،فشاركى و سركار محترم دكتر احمدى همراه اينجانب بعنوان هيئت موسس شاخهILAE ايران فعاليت نمايند ، خوشبختانه  تشريفات اداري داخل كشور جهت تاسيس لیگ مبارزه با صرع ایران )Iranian chapter of ILAE ) و به عنوان زير مجموعه ای از انجمن مغز و اعصاب ايران به پايان رسيد و تلاشهاي پيگير هيات مؤسس منجر به برقراری ارتباط مؤثر با ILAE گردید و مدارک در خواستی برای عضویت ایران از جمله اساسنامه ،آئین نامه داخلی ،اعضای پیوسته و خلاصه ای از وضعیت فعلی بیماران صرع و نحوه ارجاع آنها به مراکز درمانی برای لیگ بین‌المللی صرع ارسال گردید و بعد از مذاکرات طولانی در نهایت عضویت ایران در مجمع بین‌المللی که در تاریخ ۹۷/۶/۱۴ دربارسلون اسپانیا برگزار شد مورد تصویب جامعه جهانی قرار گرفت ، این موفقیت که ایران برای اولین بار می‌تواند به عنوان عضو موثر در رای گیری شرکت نماید موجب دلگرمی بیشتر و تلاش فزاینده برای تعین نمودن کمیسیونی که ایران باید در آن قرار می گرفت گردید .طبق تقسیمبندی WHO ایران باید در کمیسیون مدیترانه شرقی یعنی در کنار کشورهای عربی قرار

می گرفت و با توجه شرایط سیاسی فعلی امکان فعالیت ما خیلی محدود می‌شد ،لذا با مذاکرات و پیگیری بعدی در نهایت ایران بعنوان عضو کمیسیون اروپائی لیگ بین‌المللی صرع پذیرفته شد و با کمال خوشبختی ایران برای اولین بار در کمیسیون اروپائی سال جاری که در وین بر گذار گردید بعنوان عضو فعال نمایندگی داشت .این موفقیت های ارزشمند را به همه همکارانی که در زمینه صرع در جای جای ایران تلاش می کنند تبریک میگویم .

فعالیت های بعدی هیئت موسس  در جهت افزایش هماهنگی و ارتباط بین همکاران عزیزمان متمرکز گردید و سایت لیگ مبارزه با صرع ایران راه اندازی گردید ،تلاش در جهت تدوین استانداردسازی خدمات درمانی و تدوین گاید لاینها و پروتکلهائی که در زمینه صرع ضرورت دارند با هماهنگی اساتید مربوطه و وزرات بهداشت و درمان ادامه دارد . از همه همکاران هیئت مو سس که مرا در پیشبرد این اهداف یاری نمودند سپاسگزارم ،آرزو دارم با همکاری همه دست اندرکاران بویژه اعضای هیئت مدیره انجمن مغز واعصاب و انجمن صرع ایران ،کشورمان در جایگاه شایسته جهانی قرار گیرد.
دكتر محمودمعتمدى